FIZYKA - SOCZEWKI
Soczewka - jest to proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku bloków przezroczystego materiału (np.szkła,żeli). Może powstać z dwóch pryzmatów o odpowiednio wyprofilowanym ośrodku. Istotą soczewki jest to, że jedna z powerzchni roboczych jest zakrzywiona - jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca. ( ilustracja – dwa połączone)Typy soczewek - Soczewka sferyczna jest najczęsciej spotykanym typem soczewki, której przynajmniej jedna powierzchnia jest wycinkiem sfery. Każda z powierzchni takiej soczewki może być wypukła, wklęsła lub płaska i stąd mówi się o soczewkach dwuwypukłych, płasko-wklęsłych czy dwuwklęsłych.Równanie soczewki:

Oznaczenia:
Y - odległość obrazu od środka soczewki;
X - odległość przedmiotu od środka soczewki;
f - ogniskowa soczewki.


Zdolność skupiająca soczewek - jest to odwrotność ogniskowej
Wzór:
  
Oznaczenia:
D - zdolność skupiająca soczewek;
f - ogniskowa soczewki;
nS(O) - bezwzględny współczynnik załamania soczewki (otoczenia);
r1, r2 - promienie krzywizn soczewki (dla soczewki płaskowklęsłej lub płaskowypukłej jeden z promieni = Y)

  

Terminy:
Aberacja sferyczna - rozmyte ognisko (wada dużych soczewek). Z tego powodu używa się układów soczewek. Soczewki muszą być sklejone klejem o bezwzględnym współczynniku załamania soczewki.
Akomodacja - przystosowanie układu optycznego do obserwowania przedmiotu z bliska lub z daleka.
Dioptria - Zdolność skupiająca soczewki. Zależy od wykonania soczewki, w jakim ośrodku jest umieszczona i jaki ma kształt.
Dyspersja - rozkład światła złożonego (białego) na składowe jednobarwne za pomoca soczewek bądź pryzmatów.
Ogniskowa - odległość między ogniskiem a środkiem soczewki.
Polaryzacja - wyróżnienie kierunku drgań fal w promieniach.


Bibliografia:
- www.webadmin.netlook.pl/omikron/optyka_praca.php
- www.igf.fuw.edu.pl/~prac1/msos/O-1-msos.htm
- zeszyt od fizyki
- www.wikipedia.org
- Encyklopedia PWN
Zachariasz Baaj kl. 2A